Pamphilus XVII

Jelena Schwartz

Luftevangeliet

Övers. Håkan Sandell, Mikael Nydahl, Alan Asaid

Pamphilus XVII

68 s

ISBN 978-91-986439-9-2

Jelena Schwartz föddes i Leningrad 1948 och dog i Sankt Petersburg 2010. Hon förblev hemstaden trogen livet igenom och var en viktig röst i dess rika om än underjordiska kulturliv under 70- och 80-talen. Hennes första diktsamlingar kunde publiceras först vid mitten av 80-talet, till en början endast i utlandet. Under de följande decennierna fick hon ett vidare erkännande och kom att räknas som en av samtidens främsta ryska poeter.

Luftevangeliet är det första större urvalet av Schwartz på svenska och rymmer prov på både hennes lyrik och poetiska kortprosa.

Med personligt förord av poeten Håkan Sandell, som även sammanställt utdrag ur sin mångåriga brevväxling med Jelena Schwartz.

Beställ via Bokus

Beställ via Bokbörsen

Beställ via förlaget

Pamphilus XVI

Marie Tonkin

Tolkningar

Pamphilus XVI

40 s

ISBN 978-91-986439-3-0

Finns det, nedlagt i orden, en kraft som gör det de uttalar? Ord som handlar, bryter sig ut ur sin tid och slungar sig mot framtiden. I det här personliga urvalet samlar Marie Tonkin nio kvinnliga poetröster från skilda epoker. Viktorianska Elizabeth Barret Browning, tyskjudiska Hilde Domin och italienska Alda Merini möter bland andra Marina Tsvetajeva och den samtida armeniska poeten Diana Anphimiadi. Mot fond av det visionära närmar de sig frågor om tid och evighet. Är det möjligt att uttala sig själv, göra sig till ord? Vilken poesi uppstår i de där gränslanden till det osägbara?

Marie Tonkin är poet, kulturskribent och redaktör. Hon debuterade i bokform 2012 med den trespråkiga diktsamlingen Pyramider i paradiset och utgav senast Silver och eld. Under 2021 utkommer hon med två nya diktsamlingar.

Beställ via Bokus

Beställ via Bokbörsen

Beställ via förlaget

Pamphilus XV

Amy Lowell

Vindflöjeln pekar mot söder

Övers. Alan Asaid

Pamphilus XV

52 s

ISBN 978-91-986439-8-5

Amy Lowell (1874–1925) föddes i Brookline, Massachusetts, och bodde där större delen av sitt liv. Under vistelser i London stiftade hon bekantskap med företrädare för den imagistiska rörelsen, vars banerförare hon i mycket kom att bli. Hennes författarskap rymmer förutom poesin omfattande litteraturkritiska och biografiska verk. Denna systervolym till Nio dikter om Amerika (Pamphilus II) samlar ett trettiotal av Lowells mest berömda, på sin tid vågade kärleksdikter, som allt som oftast riktas till livspartnern Ada Dwyer Russel och har en puls som sällan hörts sedan Sapfo.

Med kommentarer och efterord av översättaren.

Innehåller dikterna ”Aubade”, ”I en trädgård”, ”Venus Transiens”, ”Madonnan i aftonblomst”, ”Starkt solljus”, ”Midnatt i juli”, ”Vete i ax”, ”Vindflöjeln pekar mot söder”, ”Trädgården i månljus”, ”Mellanspel”, ”Ädel metall”, ”En regnskur”, ”April”, ”Efter en storm”, ”Opal”, ”Midsommarorange”, ”Lämnad”, ”Höst”, ”Sextonde våningen”, ”Anspänning”, ”Grotesk”, ”En kvist rosmarin”, ”Ett decennium”, ”Generationer”, ”Vesper”, ”Vita vinbär”, ”Efterglans”, ”Flyktigt”, ”Carrefour”, ”Granadilla”, ”Kaustik”, ”Alternativ”, ”En regnig natt”.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus XIV

Patricia Lorenzoni

Hotel Nacional

Pamphilus XIV

68 s

ISBN 978-91-986439-7-8

Patricia Lorenzonis debutdiktsamling kretsar kring den planerade modernistiska staden Brasília utifrån ett av stadens äldsta hotell, Hotel Nacional. Likt bultande tidskapslar samplar dikterna autentiskt material: resenärers omdömen, broschyrer, museiskyltar – en brokig kör som tecknar en biografi över ett hotells och en nations inre liv. Men här finns också ett sökande jag i samtal med Clarice Lispector och hennes texter från 1960-talets Brasília, en tid när staden var nyfödd och, som hon beskrev den, ”fullständigt naken”.

Patricia Lorenzoni (f. 1975) är idéhistoriker och författare, verksam i Sverige och Brasilien. Hotel Nacional är hennes första diktsamling.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus XIII

Maxim Grigoriev

Fotografen

Pamphilus XIII

64 s

ISBN 978-91-986439-6-1

En vårmorgon i Lissabon möts en rysk författare och en portugisisk fotograf.

En höstdag i Porto femton år senare tar de en sista promenad tillsammans. Däremellan ryms besvikelser, tillkortakommanden, kompromisser. Långnovellen Fotografen är en komprimerad, lågmäld inre skildring av ett liv fullt av obesvarbara frågor, groende osäkerhet och brist på sann, rättfärdigad tro.

Maxim Grigoriev föddes 1980 i Moskva och växte upp i Stockholm. Han har vid sidan av sitt skrivande arbetat som översättare från ryska och delar i dag sin tid mellan Paris och Porto. Fotografen är hans tredje monografiskt publicerade verk efter prisbelönta novellsamlingen Städer och romanen Nu.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus XII

Alan Asaid

Cæsur

Pamphilus XII

ISBN 978-91-986439-5-4

48 s

Cæsur är det avslutande tillägget till Det tysta häftet (Pamphilus III-V: KröningarHartsvariationer (om våren)Frö), som jämte tilläggen Sådd, Etui–(x) och Sådd II (Pamphilus IX-XI) samt samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) bildar första delen av Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus I

Regina Derieva

Speglingar

Övers. Alan Asaid

Pamphilus I

16 s

ISBN 978-91-985227-5-4

Regina Derieva (1949–2013) var en ryskspråkig författare som från slutet av 1990-talet levde och verkade i Sverige. Diktsviten Speglingar hör till författarskapets sista, om än aldrig fullbordade verk. Det presenteras här för första gången i sin helhet på svenska i en översättning gjord från manuskript.

En vindlande text om jagets omutbara skevheter och civilisationers obetingade förfall, om Linnés lärjunge Johan Peter Falcks ryska öde och om alla slags vindar. Alltsammans uttryckt med en poetisk nerv som bultar av Derievas karaktäristiska svärta och humör.

Beställ via förlaget
Beställ via Bokus

50 SEK + frakt vid direktbeställning

Snart

Närmast följande preliminär utgivning – våren/sommaren 2021

Stefan Hammarén, Jordklotsmörkt, lakrits, I & II

Marie Tonkin, Korsfararen

Siv Cedering, Kärlets dikt, övers. Matilda Södergran

Marina Tsvetajeva, Om Kärlek/Om Tyskland, övers. Alan Asaid

Nordisk Odyssé / Fyra singaporianska poeter, övers. Lars Palm & Lars Ahlström

Personliga tolkningsvolymer av bl.a. Bengt Jangfeldt och Lasse Söderberg

m.m.

Pamphilus XI

Alan Asaid

Sådd II

Pamphilus XI

52 s

ISBN 978-91-985227-2-3

Sådd II är en starkt och skört trevande utforskning av plats och befinnelser: ett öga som ser en sol, en hand som känner en jord. Samlingen ansluter i vändningar och rörelser till dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet (Pamphilus III-V: Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö). Jämte Sådd, Etui-(x) och Cæsur utgör boken ett tillägg till Det tysta häftet och bildar tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) första delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus X

Alan Asaid

Etui–(x)

Pamphilus X

68 s

ISBN 978-91-986439-4-7

Etui-(x) bjuder ingångar – utsikter – till och mot en mosaik av antika liksom moderna fonder. Verket ansluter i vändningar och rörelser till dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet (Pamphilus III-V: Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö). Jämte Sådd, Sådd II och Cæsur utgör boken ett tillägg till Det tysta häftet och bildar tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) första delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget