Voronezjvariationerna (ur Mandelstamhäftet), I-III

Alan Asaid

Voronezjvariationerna (ur Mandelstamhäftet), I-III

Scandinavian Wind Rose

128 s (tre delar)

ISBN 978-91-986438-5-5

”Voronezjvariationerna” – andra delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften (men tillkommen före den första) – är en triptyk som formulerar ett fördolt eller otillåtet – ej medgivet och bestraffat – översättningsarbete. Det tar sin utgångspunkt i den ryske poeten Osip Mandelstams diktning och öde, i synnerhet den sena poesin och förvisningen i Voronezj. Det handlar om barbariska ord, om jord, ljus och mörker. Om ett skalkat fjärran och närmade, närande skikt av kanske-nåd, kanske-vändning. Om sått och utlåtet – köttets gråt och själens eviga resning; det stumma tråg, den kätte – där själva mörkret är ljus. Verkets tre delar utför en grävande syning av vad översättning är och vad översättning kan vara. Hur översätter man jord, snö och is, och bleknat solsken? Hur uttrycker man längtan och skylda minnen av Florens och Rom på stäpperna kring Voronezj? Eller gendriver den bådande taggtrådens obygd vid Vladivostok? Hur återger man en smekning eller en bild född av brödlöshet? Och hur fångar man, utan att infånga, den steglits som läts ut?

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur. Han har tidigare utgivit Den aleatoriska skriften, del 1, som består av följande verk: Det tysta häftet – ”Kröningar”, ”Hartsvariationer (om våren)”, ”Frö” (Pamphilus III-V) – samt Tillägg till Det tysta häftet – ”Sådd”, ”Etui–(x)”, ”Sådd II”, ”Cæsur” (Pamphilus IX-XII). I serien Scandinavian Wind Rose har tidigare utkommit: ”Här : Översättningar ur Det tysta häftet”.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget