Pamphilus XXII

Regina Derieva

Efter Pictor

Översättning Bengt Samuelson, Bengt Jangfeldt, Alan Asaid

Förord & kommentarer Alexander Deriev

Pamphilus XXII

60 s

ISBN 978-91-986438-6-2

Den ryskspråkiga poeten Regina Derieva (1949–2013) kom i medelbar kontakt med den tysk-svenske kyrkomålaren Albertus Pictor i början av 1990-talet under sin exil i Jerusalem. Från slutet av decenniet levde hon i Sverige och kunde då besöka flertalet av de kyrkor som målades av Pictor och hans verkstad. Mötet med denna djupt fascinerande medeltida konst resulterade i en rad säregna dikter och anslutna texter, vilka söker uttryck för liv och öde mot fond av Pictors gärning.

Utgåvan är försedd med personliga kringtexter i form av förord och kommentarer av Regina Derievas livskamrat, ikonmålaren Alexander Deriev. Den ges ut som del av projektet ”Albertus Pictor som Nordens ikonograf”.

För översättningarna från ryska står Bengt Samuelson, Bengt Jangfeldt och Alan Asaid.

Beställ via Bokus

Beställ via Bokbörsen

Beställ via förlaget