Pamphilus XXIV

Alan Asaid

Skrott & Addenda (Skrott)

Pamphilus XXIV

100 s (två delar)

ISBN 978-91-986438-2-4

Skrott och Addenda (Skrott) utgör i förbundet skick Medelbart tillägg till Det tysta häftet – Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö. Jämte Tillägg till Det tysta häftet – Sådd, Etui–(x), Sådd II, Cæsur – bildar de första delen av Den aleatoriska skriften.

I Ars Intepres Publications internationella poesiserie Scandinavian Wind Rose har även utkommit: Här : Översättningar ur Det tysta häftet. En samlingsdikt, samt Voronezjvariationerna (ur Mandelstamhäftet), I-III. Det senare representerar andra delen av Den aleatoriska skriften.

Skrott och Addenda (Skrott) fullföljer denna poetiska utforskning av den lilla och den stora tillvarons ramar och fästen.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlagets hemsida