Pamphilus är en serie småböcker – poesi och prosa, översättningar och originalverk – som ges ut av bokförlaget Ars Interpres Publications. Klicka på respektive bild för att läsa mer om titeln.

:I

:III

:V

:VI

:VIII

:X

:XII

:XIV

:XVI

:Voronezj-variationerna

:XX

:XXII

:XXIV

: Snart

II:

IV:

HÄR:

VII:

IX:

XI:

XIII:

XV:

XVII:

XVIII-XIX:

XXI:

XXIII:

XXV: