Pamphilus är en oberoende bokserie som publicerar poesi och prosa, översättningar och originalverk, och ges ut av bokförlaget Ars Interpres Publications sedan 2020. Klicka på respektive bild för att läsa mer om titeln.

:I

:III

:V

:VI

:VIII

:X

:XII

:XIV

:XVI

:Voronezj-variationerna

: Snart

II:

IV:

HÄR:

VII:

IX:

XI:

XIII:

XV:

XVII:

XVIII-XIX: