Pamphilus XV

Amy Lowell

Vindflöjeln pekar mot söder

Översättning och efterord Alan Asaid

Pamphilus XV

52 s

ISBN 978-91-986439-8-5

Amy Lowell (1874–1925) föddes i Brookline, Massachusetts, och bodde där större delen av sitt liv. Under vistelser i London stiftade hon bekantskap med företrädare för den imagistiska rörelsen, vars banerförare hon i mycket kom att bli. Hennes författarskap rymmer förutom poesin omfattande litteraturkritiska och biografiska verk. Denna systervolym till Nio dikter om Amerika (Pamphilus II) samlar ett trettiotal av Lowells mest berömda, på sin tid vågade kärleksdikter, som allt som oftast riktas till livspartnern Ada Dwyer Russel och har en puls som sällan hörts sedan Sapfo.

Med kommentarer och efterord av översättaren.

Innehåller dikterna ”Aubade”, ”I en trädgård”, ”Venus Transiens”, ”Madonnan i aftonblomst”, ”Starkt solljus”, ”Midnatt i juli”, ”Vete i ax”, ”Vindflöjeln pekar mot söder”, ”Trädgården i månljus”, ”Mellanspel”, ”Ädel metall”, ”En regnskur”, ”April”, ”Efter en storm”, ”Opal”, ”Midsommarorange”, ”Lämnad”, ”Höst”, ”Sextonde våningen”, ”Anspänning”, ”Grotesk”, ”En kvist rosmarin”, ”Ett decennium”, ”Generationer”, ”Vesper”, ”Vita vinbär”, ”Efterglans”, ”Flyktigt”, ”Carrefour”, ”Granadilla”, ”Kaustik”, ”Alternativ”, ”En regnig natt”.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus XIV

Patricia Lorenzoni

Hotel Nacional

Pamphilus XIV

68 s

ISBN 978-91-986439-7-8

Patricia Lorenzonis debutdiktsamling kretsar kring den planerade modernistiska staden Brasília utifrån ett av stadens äldsta hotell, Hotel Nacional. Likt bultande tidskapslar samplar dikterna autentiskt material: resenärers omdömen, broschyrer, museiskyltar – en brokig kör som tecknar en biografi över ett hotells och en nations inre liv. Men här finns också ett sökande jag i samtal med Clarice Lispector och hennes texter från 1960-talets Brasília, en tid när staden var nyfödd och, som hon beskrev den, ”fullständigt naken”.

Patricia Lorenzoni (f. 1975) är idéhistoriker och författare, verksam i Sverige och Brasilien. Hotel Nacional är hennes första diktsamling.

Beställ via Bokus

Beställ via Bokbörsen

Beställ via förlaget

Pamphilus XIII

Maxim Grigoriev

Fotografen

Pamphilus XIII

64 s

ISBN 978-91-986439-6-1

En vårmorgon i Lissabon möts en rysk författare och en portugisisk fotograf.

En höstdag i Porto femton år senare tar de en sista promenad tillsammans. Däremellan ryms besvikelser, tillkortakommanden, kompromisser. Långnovellen Fotografen är en komprimerad, lågmäld inre skildring av ett liv fullt av obesvarbara frågor, groende osäkerhet och brist på sann, rättfärdigad tro.

Maxim Grigoriev föddes 1980 i Moskva och växte upp i Stockholm. Han har vid sidan av sitt skrivande arbetat som översättare från ryska och delar i dag sin tid mellan Paris och Porto. Fotografen är hans tredje monografiskt publicerade verk efter prisbelönta novellsamlingen Städer och romanen Nu.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus XII

Alan Asaid

Cæsur

Pamphilus XII

ISBN 978-91-986439-5-4

48 s

Cæsur är det avslutande tillägget till Det tysta häftet (Pamphilus III-V: KröningarHartsvariationer (om våren)Frö), som jämte tilläggen Sådd, Etui–(x) och Sådd II (Pamphilus IX-XI) samt samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) bildar första delen av Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Snart

Närmast följande utgivning:

Marina Tsvetajeva, Om Tyskland

Marina Tsvetajeva, Om kärlek

Ivan Gontjarov, Fregatten ”Pallas” (Fregatten ”Pallada”), vol. I-X

Nikolaj Gogol, Brev från Europa, vol. I-III

Osip Mandelstam, Längre dikter

T.S. Eliot, Fyra kvartetter

Theodore Roethke, Dikter i urval

John Gould Fletcher, Symfonier, vol. I-II

Friedrich Hölderlin, Rhen & andra floddikter

Nordisk odyssé [fyra poeter från Singapore], övers. Lars Palm och Lars Ahlström

m.m.

Pamphilus XI

Alan Asaid

Sådd II

Pamphilus XI

52 s

ISBN 978-91-985227-2-3

Sådd II är en starkt och skört trevande utforskning av plats och befinnelser: ett öga som ser en sol, en hand som känner en jord. Samlingen ansluter i vändningar och rörelser till dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet (Pamphilus III-V: Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö). Jämte Sådd, Etui-(x) och Cæsur utgör boken ett tillägg till Det tysta häftet och bildar tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) första delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus X

Alan Asaid

Etui–(x)

Pamphilus X

68 s

ISBN 978-91-986439-4-7

Etui-(x) bjuder ingångar – utsikter – till och mot en mosaik av antika liksom moderna fonder. Verket ansluter i vändningar och rörelser till dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet (Pamphilus III-V: Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö). Jämte Sådd, Sådd II och Cæsur utgör boken ett tillägg till Det tysta häftet och bildar tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) första delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus IX

Alan Asaid

Sådd

Pamphilus IX

68 s

ISBN 978-91-985227-1-6

Sådd samlar diktmaterial som tidigare publicerats i olika tidskrifter (Smolna 8, Horisont, Pralin Magasin, Populär Poesi). Dikterna representerar initiala vändningar, rörelser, inom det som kom att bli dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet (Pamphilus III-V: Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö). Jämte Etui–(x), Sådd II och Cæsur utgör boken ett tillägg till Det tysta häftet och bildar tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) första delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus VIII

Tom Raworth

Den stora gröna dagen

Översättning och förord Gunnar Harding

Pamphilus VIII

32 s

ISBN 978-91-986439-2-3

Tom Raworth (1938–2017) debuterade i slutet av 1960-talet och kom att betraktas som en av sin generations främsta och mest innovativa engelskspråkiga poeter. Han har haft ett stort inflytande inte minst på den avantgardistiska poesin i USA.

Gunnar Harding har översatt och skrivit ett personligt förord om sin kollega och mångårige vän.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Foto: Jane Dalrymple-Hollo

Pamphilus VII

Nikolaj Gogol

Näsan

Översättning & efterord Alan Asaid

Pamphilus VII

48 s

ISBN 978-91-986439-1-6

Nikolaj Gogol föddes 1809 utanför Poltava och dog, efter ett kringflackande men ej alltför löjeväckande liv, 1852 i Moskva. Nyöversättningen av Alan Asaid är den första som även beaktar alternativa versioner av den berömda novellen och är del av ett vidare översättningsprojekt som även inbegriper Gogols brev. Med efterord av översättaren.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget