Recensioner m.m.

Pamphilus XIV | Patricia Lorenzoni, Hotel Nacional – – – ur kortrecension av Magnus William-Olsson i Poesiåret 2021, s. 290:

”En liten sensation, varken mer eller mindre, är Patricia Lorenzonis poesidebut Hotel Nacional. Egentligen är det ett litet drama, eller kanske ett poetiskt hörspel för fyra röster […]. Det hela kretsar kring titelns hotell, beläget i Brasiliens huvudstad Brasilia, men också i den politiska historien, i konsten, litteraturen och i fantasin. Ja, kanske ska man läsa hotellet som en metonymi för Brasilien som i sig är en alltid för stor och för komplex, men dock metafor för det moderna. Ämnet är alldeles för stort för vilken bok, ja vilket bibliotek som helst. Det vet Lorenzoni förstås och ett av skälen till att hennes bok är så ljuvlig är att hon ger blanka fan i det.”

Pamphilus XVIII/XIX | Stefan Hammarén, Jordklotsmörkt, lakrits I-II – – – ur kortrecension av Magnus William-Olsson i Poesiåret 2021, s. 290:

”Som alltid är det äventyrligt att läsa denne författare eftersom hans poesi utspelar sig i läsakten. Min erfarenhet är att man kan börja lite var som helst i dikterna, men man måste fokusera. Att läsa Hammarén är lite som att spela efter noter ‘a prima vista’. Jag läser honom dessutom alltid högt eftersom spelet mellan syn, läte och hörsel är så förutsatt i texterna.”

Pamphilus XVI | Marie Tonkin, Tolkningar – – – ur kortrecension av Magnus William-Olsson i Poesiåret 2021, s. 237:

”Boken är en pärla inte minst därför att den sätter fokus på översättaren och översättningens konst. Jag hoppas att många[,] såväl bokförlag som tidskrifter, tar upp genren. I vår tids uppmärksamhetsekonomi är detta slags kurerade urval en ständig bristvara.”

Pamphilus XXIII | Marina Tsvetajeva, Om tacksamhet (ur dagboken 1919), övers. Alan Asaid – – – ur kortrecension av Magnus William-Olsson i Poesiåret 2021, s. [236]:

”Sin enkla, häftade, form till trots känns boken lyxig. […] Tsvetajeva är en av poesins största förnyare, värd och viktig att studera för alla med djupare intresse för poesi. […] Tacksamheten som känsla, erfarenhet, relation och dygd prövas av ett temperament och en sensibilitet för språkets nyanser i alla led och riktningar. Tsvetajevas poesi tänker alltid, den är en filosofins konkurrent. Här ställer hon istället sin språkkänsla till filosoferandets förfogande. Allt i dessa korta texter är upprörande.”

[Siv Cedering, Månadens diktare (december 2021) i Dagens dikt/P1]

Pamphilus XXI | Siv Cedering, Kärlets dikt, övers. Matilda Södergran

Pamphilus XXI | Siv Cedering, Kärlets dikt, övers. Matilda Södergran

Pamphilus XVI & XX | Marie Tonkin, Tolkningar & Korsfararen

Pamphilus XVI | Marie Tonkin, Tolkningar

Pamphilus XVII | Jelena Schwartz, Luftevangeliet, övers. Håkan Sandell m.fl.

Pamphilus XVII | Jelena Schwartz, Luftevangeliet, övers. Håkan Sandell m.fl.

Pamphilus I | Regina Derieva, Speglingar, övers. Alan Asaid

Pamphilus VIII | Tom Raworth, Den stora gröna dagen, övers. Gunnar Harding

Pamphilus VI | Samuel Triewald, Om dem, som inbilla sig vara Poëter & SATYRE emot wåra Dumma Poëter

Pamphilus III-V | Alan Asaid, Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö + Här : Översättningar ur Det tysta häftet

Pamphilus II | Amy Lowell, Nio dikter om Amerika, övers. Alan Asaid