Recensioner

Pamphilus XXI | Siv Cedering, Kärlets dikt, övers. Matilda Södergran

Pamphilus XXI | Siv Cedering, Kärlets dikt, övers. Matilda Södergran

Pamphilus XVI & XX | Marie Tonkin, Tolkningar & Korsfararen

Pamphilus XVI | Marie Tonkin, Tolkningar

Pamphilus XVII | Jelena Schwartz, Luftevangeliet, övers. Håkan Sandell m.fl.

Pamphilus XVII | Jelena Schwartz, Luftevangeliet, övers. Håkan Sandell m.fl.

Pamphilus I | Regina Derieva, Speglingar, övers. Alan Asaid

Pamphilus VIII | Tom Raworth, Den stora gröna dagen, övers. Gunnar Harding

Pamphilus VI | Samuel Triewald, Om dem, som inbilla sig vara Poëter & SATYRE emot wåra Dumma Poëter

Pamphilus III-V | Alan Asaid, Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö + Här : Översättningar ur Det tysta häftet

Pamphilus II | Amy Lowell, Nio dikter om Amerika, övers. Alan Asaid