Pamphilus XVIII-XIX

Stefan Hammarén

Jordklotsmörkt, lakrits (I)-(II)

Pamphilus XVIII-XIX

108 s: 44 s (I), 64 s (II)

ISBN 978-91-986438-1-7

Stefan Hammarén, som balanserade konstig grafik och språk, tog det aldrig så rimligt som i föreliggande dikttyktryck. För det första har det ett tydligt motiv, inte bara ett försök att göra livet till en grammatisk kod. Om du läser på ett abstrakt sätt, istället för att fokusera på varje enskild mening och riskerar att försvinna direkt, kommer du att märka hur det första mötet går och hur kärlekshistorien utvecklas när du reser fram och tillbaka – han bor trots allt i Finland. Det finsk-svenska Hammarén producerade och publicerade i dussinet tidigare böcker fick som resultat att han blev en författare vars språkliga avantgarde är så urbota avantgarde att även ett modernt avantgarde blir svårt att definiera. Och att investera i avantgarde är kanske det viktigaste. Hammarén gör det motsatta. Han låter tungan flyta och fylla all absurd tomhet, lika full som att försöka fixa någonting i denna värld. Men något mer har hänt, vi har fått en tryckkokbok som sållar Hammaréngrammatik, eftersom matjord är längre än ordhungern sträckt, hur det än vare.

Stefan Hammarén är författare, poet och ljudkonstnär. Sedan debuten med En burk soppa 2001 har han gett ut dussintalet verk som utmanar gängse uppfattningar om vad litteratur kan vara, senast den omfångsrika Loserförfattarfabriken (2018). Hammaréns är en av den svenskspråkiga litteraturens mest innovativa röster, som i sin konstnärliga djärvhet och konsekvens saknar motstycke i samtidens litterära landskap.

Beställ via Bokus

Beställ via Bokbörsen

Beställ via förlaget

Voronezjvariationerna (ur Mandelstamhäftet), I-III

Alan Asaid

Voronezjvariationerna (ur Mandelstamhäftet), I-III

Scandinavian Wind Rose

128 s (tre delar)

ISBN 978-91-986438-5-5

”Voronezjvariationerna” – andra delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften (men tillkommen före den första) – är en triptyk som formulerar ett fördolt eller otillåtet – ej medgivet och bestraffat – översättningsarbete. Det tar sin utgångspunkt i den ryske poeten Osip Mandelstams diktning och öde, i synnerhet den sena poesin och förvisningen i Voronezj. Det handlar om barbariska ord, om jord, ljus och mörker. Om ett skalkat fjärran och närmade, närande skikt av kanske-nåd, kanske-vändning. Om sått och utlåtet – köttets gråt och själens eviga resning; det stumma tråg, den kätte – där själva mörkret är ljus. Verkets tre delar utför en grävande syning av vad översättning är och vad översättning kan vara. Hur översätter man jord, snö och is, och bleknat solsken? Hur uttrycker man längtan och skylda minnen av Florens och Rom på stäpperna kring Voronezj? Eller gendriver den bådande taggtrådens obygd vid Vladivostok? Hur återger man en smekning eller en bild född av brödlöshet? Och hur fångar man, utan att infånga, den steglits som läts ut?

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur. Han har tidigare utgivit Den aleatoriska skriften, del 1, som består av följande verk: Det tysta häftet – ”Kröningar”, ”Hartsvariationer (om våren)”, ”Frö” (Pamphilus III-V) – samt Tillägg till Det tysta häftet – ”Sådd”, ”Etui–(x)”, ”Sådd II”, ”Cæsur” (Pamphilus IX-XII). I serien Scandinavian Wind Rose har tidigare utkommit: ”Här : Översättningar ur Det tysta häftet”.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus XVII

Jelena Schwartz

Luftevangeliet

Översättning Håkan Sandell, Mikael Nydahl, Alan Asaid

Förord Håkan Sandell

Pamphilus XVII

68 s

ISBN 978-91-986439-9-2

Jelena Schwartz föddes i Leningrad 1948 och dog i Sankt Petersburg 2010. Hon förblev hemstaden trogen livet igenom och var en viktig röst i dess rika om än underjordiska kulturliv under 70- och 80-talen. Hennes första diktsamlingar kunde publiceras först vid mitten av 80-talet, till en början endast i utlandet. Under de följande decennierna fick hon ett vidare erkännande och kom att räknas som en av samtidens främsta ryska poeter.

Luftevangeliet är det första större urvalet av Schwartz på svenska och rymmer prov på både hennes lyrik och poetiska kortprosa.

Med personligt förord av poeten Håkan Sandell, som även sammanställt utdrag ur sin mångåriga brevväxling med Jelena Schwartz.

Beställ via Bokus

Beställ via Bokbörsen

Beställ via förlaget

Pamphilus XVI

Marie Tonkin

Tolkningar

Pamphilus XVI

40 s

ISBN 978-91-986439-3-0

Finns det, nedlagt i orden, en kraft som gör det de uttalar? Ord som handlar, bryter sig ut ur sin tid och slungar sig mot framtiden. I det här personliga urvalet samlar Marie Tonkin nio kvinnliga poetröster från skilda epoker. Viktorianska Elizabeth Barret Browning, tyskjudiska Hilde Domin och italienska Alda Merini möter bland andra Marina Tsvetajeva och den samtida armeniska poeten Diana Anphimiadi. Mot fond av det visionära närmar de sig frågor om tid och evighet. Är det möjligt att uttala sig själv, göra sig till ord? Vilken poesi uppstår i de där gränslanden till det osägbara?

Marie Tonkin är poet, kulturskribent och redaktör. Hon debuterade i bokform 2012 med den trespråkiga diktsamlingen Pyramider i paradiset och utgav senast Silver och eld. Under 2021 utkommer hon med två nya diktsamlingar.

Beställ via Bokus

Beställ via Bokbörsen

Beställ via förlaget

Pamphilus XV

Amy Lowell

Vindflöjeln pekar mot söder

Översättning och efterord Alan Asaid

Pamphilus XV

52 s

ISBN 978-91-986439-8-5

Amy Lowell (1874–1925) föddes i Brookline, Massachusetts, och bodde där större delen av sitt liv. Under vistelser i London stiftade hon bekantskap med företrädare för den imagistiska rörelsen, vars banerförare hon i mycket kom att bli. Hennes författarskap rymmer förutom poesin omfattande litteraturkritiska och biografiska verk. Denna systervolym till Nio dikter om Amerika (Pamphilus II) samlar ett trettiotal av Lowells mest berömda, på sin tid vågade kärleksdikter, som allt som oftast riktas till livspartnern Ada Dwyer Russel och har en puls som sällan hörts sedan Sapfo.

Med kommentarer och efterord av översättaren.

Innehåller dikterna ”Aubade”, ”I en trädgård”, ”Venus Transiens”, ”Madonnan i aftonblomst”, ”Starkt solljus”, ”Midnatt i juli”, ”Vete i ax”, ”Vindflöjeln pekar mot söder”, ”Trädgården i månljus”, ”Mellanspel”, ”Ädel metall”, ”En regnskur”, ”April”, ”Efter en storm”, ”Opal”, ”Midsommarorange”, ”Lämnad”, ”Höst”, ”Sextonde våningen”, ”Anspänning”, ”Grotesk”, ”En kvist rosmarin”, ”Ett decennium”, ”Generationer”, ”Vesper”, ”Vita vinbär”, ”Efterglans”, ”Flyktigt”, ”Carrefour”, ”Granadilla”, ”Kaustik”, ”Alternativ”, ”En regnig natt”.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus XIV

Patricia Lorenzoni

Hotel Nacional

Pamphilus XIV

68 s

ISBN 978-91-986439-7-8

Patricia Lorenzonis debutdiktsamling kretsar kring den planerade modernistiska staden Brasília utifrån ett av stadens äldsta hotell, Hotel Nacional. Likt bultande tidskapslar samplar dikterna autentiskt material: resenärers omdömen, broschyrer, museiskyltar – en brokig kör som tecknar en biografi över ett hotells och en nations inre liv. Men här finns också ett sökande jag i samtal med Clarice Lispector och hennes texter från 1960-talets Brasília, en tid när staden var nyfödd och, som hon beskrev den, ”fullständigt naken”.

Patricia Lorenzoni (f. 1975) är idéhistoriker och författare, verksam i Sverige och Brasilien. Hotel Nacional är hennes första diktsamling.

Beställ via Bokus

Beställ via Bokbörsen

Beställ via förlaget

Pamphilus XIII

Maxim Grigoriev

Fotografen

Pamphilus XIII

64 s

ISBN 978-91-986439-6-1

En vårmorgon i Lissabon möts en rysk författare och en portugisisk fotograf.

En höstdag i Porto femton år senare tar de en sista promenad tillsammans. Däremellan ryms besvikelser, tillkortakommanden, kompromisser. Långnovellen Fotografen är en komprimerad, lågmäld inre skildring av ett liv fullt av obesvarbara frågor, groende osäkerhet och brist på sann, rättfärdigad tro.

Maxim Grigoriev föddes 1980 i Moskva och växte upp i Stockholm. Han har vid sidan av sitt skrivande arbetat som översättare från ryska och delar i dag sin tid mellan Paris och Porto. Fotografen är hans tredje monografiskt publicerade verk efter prisbelönta novellsamlingen Städer och romanen Nu.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus XII

Alan Asaid

Cæsur

Pamphilus XII

ISBN 978-91-986439-5-4

48 s

Cæsur är det avslutande tillägget till Det tysta häftet (Pamphilus III-V: KröningarHartsvariationer (om våren)Frö), som jämte tilläggen Sådd, Etui–(x) och Sådd II (Pamphilus IX-XI) samt samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) bildar första delen av Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Snart

Närmast följande utgivning:

Ivan Gontjarov, Fregatten ”Pallas” (Fregatten ”Pallada”), vol. I-X

Nikolaj Gogol, Brev från Europa, vol. I-III

Osip Mandelstam, Dikter

T.S. Eliot, Fyra kvartetter

Theodore Roethke, Dikter i urval

John Gould Fletcher, Symfonier, vol. I-II

Friedrich Hölderlin, Rhen & andra floddikter

Nordisk odyssé [fyra poeter från Singapore], övers. Lars Palm och Lars Ahlström

m.m.

Pamphilus XI

Alan Asaid

Sådd II

Pamphilus XI

52 s

ISBN 978-91-985227-2-3

Sådd II är en starkt och skört trevande utforskning av plats och befinnelser: ett öga som ser en sol, en hand som känner en jord. Samlingen ansluter i vändningar och rörelser till dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet (Pamphilus III-V: Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö). Jämte Sådd, Etui-(x) och Cæsur utgör boken ett tillägg till Det tysta häftet och bildar tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) första delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget