Snart

Närmast följande preliminär utgivning – våren/sommaren 2021

Marie Tonkin, Korsfararen

Siv Cedering, Kärlets dikt, övers. Matilda Södergran

Marina Tsvetajeva, Om Kärlek/Om Tyskland, övers. Alan Asaid

Jonathan Swift, Ett anspråkslöst förslag, övers. Alan Asaid

Nordisk Odyssé / Fyra singaporianska poeter, övers. Lars Palm & Lars Ahlström

Personliga tolkningsvolymer av bl.a. Bengt Jangfeldt och Lasse Söderberg

m.m.