Pamphilus X

Alan Asaid

Etui–(x)

Pamphilus X

68 s

ISBN 978-91-986439-4-7

Etui-(x) bjuder ingångar – utsikter – till och mot en mosaik av antika liksom moderna fonder. Verket ansluter i vändningar och rörelser till dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet (Pamphilus III-V: Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö). Jämte Sådd, Sådd II och Cæsur utgör boken ett tillägg till Det tysta häftet och bildar tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) första delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus IX

Alan Asaid

Sådd

Pamphilus IX

68 s

ISBN 978-91-985227-1-6

Sådd samlar diktmaterial som tidigare publicerats i olika tidskrifter (Smolna 8, Horisont, Pralin Magasin, Populär Poesi). Dikterna representerar initiala vändningar, rörelser, inom det som kom att bli dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet (Pamphilus III-V: Kröningar, Hartsvariationer (om våren), Frö). Jämte Etui–(x), Sådd II och Cæsur utgör boken ett tillägg till Det tysta häftet och bildar tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet (i serien Scandinavian Wind Rose) första delen av det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus VIII

Tom Raworth

Den stora gröna dagen

Översättning och förord Gunnar Harding

Pamphilus VIII

32 s

ISBN 978-91-986439-2-3

Tom Raworth (1938–2017) debuterade i slutet av 1960-talet och kom att betraktas som en av sin generations främsta och mest innovativa engelskspråkiga poeter. Han har haft ett stort inflytande inte minst på den avantgardistiska poesin i USA.

Gunnar Harding har översatt och skrivit ett personligt förord om sin kollega och mångårige vän.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Foto: Jane Dalrymple-Hollo

Pamphilus VII

Nikolaj Gogol

Näsan

Översättning & efterord Alan Asaid

Pamphilus VII

48 s

ISBN 978-91-986439-1-6

Nikolaj Gogol föddes 1809 utanför Poltava och dog, efter ett kringflackande men ej alltför löjeväckande liv, 1852 i Moskva. Nyöversättningen av Alan Asaid är den första som även beaktar alternativa versioner av den berömda novellen och är del av ett vidare översättningsprojekt som även inbegriper Gogols brev. Med efterord av översättaren.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus VI

Samuel Triewald

Om dem, som inbilla sig vara Poëter & SATYRE emot wåra Dumma Poëter

Pamphilus VI

44 s

ISBN 978-91-986439-0-9

Samuel Triewald föddes 1688 i Stockholm och dog 1743 i Kiel. Han har kallats den svenske Boileau och ses som en av Sveriges första ”litteraturkritiker”. Här återintroduceras hans två briljanta verssatirer från 1708 respektive 1720, vilka driver gäck med tidens litterära träck.

Utgivning, efterord, kommentarer och ordförklaringar av Alan Asaid.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus V

Alan Asaid

Frö

Pamphilus V

44 s

ISBN 978-91-985227-9-2

Frö utgör jämte Kröningar och Hartsvariationer (om våren) – Pamphilus III, IV – dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet. Tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet bildar de en aleatorisk helhet som mot fonder av tro, grodd och vändning inscenerar jordlek och sång uti ordets natur. Med tilläggen Sådd, Etui–(x), Sådd II och Cæsur – Pamphilus IX, X, XI, XII – är detta första delen i det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus IV

Alan Asaid

Hartsvariationer (om våren)

Pamphilus IV

16 s

ISBN 978-91-985227-8-5

Hartsvariationer (om våren) utgör jämte Kröningar och Frö – Pamphilus III, V – dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet. Tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet bildar de en aleatorisk helhet som mot fonder av tro, grodd och vändning inscenerar jordlek och sång uti ordets natur. Med tilläggen Sådd, Etui–(x), Sådd II och Cæsur – Pamphilus IX, X, XI, XII – är detta första delen i det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus III

Alan Asaid

Kröningar

Pamphilus III

20 s

ISBN 978-91-985227-7-8

Kröningar utgör jämte Hartsvariationer (om våren) och Frö – Pamphilus IV, V – dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet. Tillsammans med samlingsdikten Här : Översättningar ur Det tysta häftet bildar de en aleatorisk helhet som mot fonder av tro, grodd och vändning inscenerar jordlek och sång uti ordets natur. Med tilläggen Sådd, Etui–(x), Sådd II och Cæsur – Pamphilus IX, X, XI, XII – är detta första delen i det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

HÄR : Översättningar ur Det tysta häftet

Alan Asaid

Här : Översättningar ur Det tysta häftet

Scandinavian Wind Rose

44 s

ISBN 978-91-985227-4-7

Här : Översättningar ur Det tysta häftet är en samlingsdikt som förestår ackompanjerande utläggningar i anslutning till dikttrilogin eller -triptyken Det tysta häftet – Kröningar, Hartsvariationer (om våren) och Frö – vilka samtidigt utkommit som Pamphilus III, IV, V. Jämte tilläggen Sådd, Etui–(x), Sådd II och Cæsur – Pamphilus IX, X, XI, XII – utgör detta första delen i det poetiska projektet Den aleatoriska skriften.

Alan Asaid är verksam som översättare av bland annat rysk litteratur.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget

Pamphilus II

Amy Lowell

Nio dikter om Amerika

Pamphilus II

Översättning Alan Asaid

24 s

ISBN 978-91-985227-6-1

Amy Lowell (1874–1925) föddes i Brookline, Massachusetts, och tillbringade där större delen av sitt liv. Under vistelser i London stiftade hon bekantskap med företrädare för den imagistiska rörelsen, vars banerförare hon i mycket kom att bli.

Trots sen debut, då hon var närmare fyrtio år gammal, skapade hon på kort tid ett omfattande, på sin tid uppburet författarskap. Endast enstaka av Lowells dikter har tidigare funnits på svenska och här presenteras hon med nio dikter – varav flera expansiva – som tecknar djupt personliga, brokiga bilder av USA.

Innehåller dikterna: ”Syrener”, ”Meeting-House Hill”, ”Kongressbiblioteket”, ”Vårtbitarna”, ”Till Carl Sandburg”, ”Stafflibild”, ”Magnoliaträdgårdarna”, ”Cirkustält vid Michigansjön”, ”St. Louis”.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget