Pamphilus VI

Samuel Triewald

Om dem, som inbilla sig vara Poëter & SATYRE emot wåra Dumma Poëter

Pamphilus VI

44 s

ISBN 978-91-986439-0-9

Samuel Triewald föddes 1688 i Stockholm och dog 1743 i Kiel. Han har kallats den svenske Boileau och ses som en av Sveriges första ”litteraturkritiker”. Här återintroduceras hans två briljanta verssatirer från 1708 respektive 1720, vilka driver gäck med tidens litterära träck.

Utgivning, efterord, kommentarer och ordförklaringar av Alan Asaid.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget