Pamphilus II

Amy Lowell

Nio dikter om Amerika

Pamphilus II

Översättning Alan Asaid

24 s

ISBN 978-91-985227-6-1

Amy Lowell (1874–1925) föddes i Brookline, Massachusetts, och tillbringade där större delen av sitt liv. Under vistelser i London stiftade hon bekantskap med företrädare för den imagistiska rörelsen, vars banerförare hon i mycket kom att bli.

Trots sen debut, då hon var närmare fyrtio år gammal, skapade hon på kort tid ett omfattande, på sin tid uppburet författarskap. Endast enstaka av Lowells dikter har tidigare funnits på svenska och här presenteras hon med nio dikter – varav flera expansiva – som tecknar djupt personliga, brokiga bilder av USA.

Innehåller dikterna: ”Syrener”, ”Meeting-House Hill”, ”Kongressbiblioteket”, ”Vårtbitarna”, ”Till Carl Sandburg”, ”Stafflibild”, ”Magnoliaträdgårdarna”, ”Cirkustält vid Michigansjön”, ”St. Louis”.

Beställ via Bokbörsen

Beställ via Bokus

Beställ via förlaget